בית ספר עדיני ראשון לציון

בית ספר עדיני ע''ש יונה עדיני

Logo

על סדר היום

על סדר היום בעדיני תשע"ז

היום הראשון ללימודים - חוזר מנהלת להורים‎

חוזר מנהלת בית ספר לפתיחת שנת הלימודים תשעט

רשימות ספרים תשע"ט

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA